1. Model 830

  1.000₫

  Model 830 Thiết bị khớp nối xoay dẫn điện Mercotac được ứng dụng rất nhiều trong các máy móc được cấp điện, mà có sự chuyển...Xem thêm

 2. Model 630

  1.000₫

  Model 630 Thiết bị khớp nối xoay dẫn điện Mercotac được ứng dụng rất nhiều trong các máy móc được cấp điện, mà có sự chuyển...Xem thêm

 3. Model 830

  1.000₫

  Model 830 Thiết bị khớp nối xoay dẫn điện Mercotac được ứng dụng rất nhiều trong các máy móc được cấp điện, mà có sự chuyển...Xem thêm

 4. Model 630

  1.000₫

  Model 630 Thiết bị khớp nối xoay dẫn điện Mercotac được ứng dụng rất nhiều trong các máy móc được cấp điện, mà có sự chuyển...Xem thêm

 5. Model 435

  1.000₫

  Model 435 Thiết bị khớp nối xoay dẫn điện Mercotac được ứng dụng rất nhiều trong các máy móc được cấp điện, mà có sự chuyển...Xem thêm

 6. Mercotac-Model 430

  5.500.000₫

  Model 430 Thiết bị khớp nối xoay dẫn điện Mercotac được ứng dụng rất nhiều trong các máy móc được cấp điện, mà có sự chuyển...Xem thêm

 7. Model 335

  1.000₫

  Model 335 Disconnects included (6 lg.) Boot Kit available Available with stainless steel   ball bearing (335-SS)   Model No. Terminals Voltage AC/DC Amp Rating @500VAC Max. Freq. MHz Contact Resistance Max. RPM Temp Max. F (C) /  Min. F (C) Rotation Torque (gm-cm) Circuit Separation   335 3 0-500 30 100 <1m 500 140 (60) /-20(-29) 700 >50M 335-SS 3 0-500 30 100 <1m 500 140 (60) /-20(-29) 700 >50M "SS" designator...Xem thêm

 8. Model 331

  1.000₫

  Model 331 Disconnects included (4 sm., 2 lg.) Boot kit available Available with stainless steel ball bearing (331-SS)   Model No. Terminals Voltage AC/DC Amp Rating @240VAC Max. Freq. MHz Contact Resistance Max. RPM Temp Max. F (C) /  Min. F (C) Rotation Torque (gm-cm) Circuit Separation 331 3 0-250 2@4/1@30 100 <1m 1800 140 (60) /-20(-29) 200 >25M 331-SS 3 0-250 2@4/1@30 100 <1m 1800 140 (60) /-20(-29) 200 >25M "SS"...Xem thêm

 9. Model 330

  1.000₫

  Model 330 Thiết bị khớp nối xoay dẫn điện Mercotac được ứng dụng rất nhiều trong các máy móc được cấp điện, mà có sự chuyển...Xem thêm