Dịch vụ kỹ thuật

-Lắp đặt, chạy chương trình thiết bị điện điều khiển, hệ thống dây chuyền máy móc : Biến tần, PLC, controller, servo drive, điều khiển nhiệt độ...

-Sửa chữa, thay thế thiết bị điện, điều khiển