YS AR2-211LBM, YS AR2-311LBM, YS AR3-211LBM, YS AR3-311LBM

Liên hệ

Giá 94.000₫

ROTARY SWITCH  Model: YS AR2-211LBM, YS AR2-311LBM, YS AR3-211LBM, YS AR3-311LBM Thông số:  Æ 25 - 2 Vị trí 250V 6A Xuất xứ: Yongsung /Hàn Quốc  

ROTARY SWITCH 

Model: YS AR2-211LBM, YS AR2-311LBM, YS AR3-211LBM, YS AR3-311LBM

Thông số:  Æ 25 - 2 Vị trí 250V 6A
Xuất xứ: Yongsung /Hàn Quốc  

Test

Sản phẩm mới nhất