YS AP12-11 (R,G,Y), YS AP13-11 (R,G,Y)

Liên hệ

Giá 77.000₫

PUSH BUTTON SWITCH  Model: YS AP12-11 (R,G,Y), YS AP13-11 (R,G,Y) Thông số:  Æ 30 - 250V 6A 1a1b Màu sắc:  Red, Green, Yellow                 Xuất xứ: Yongsung /Hàn Quốc  

PUSH BUTTON SWITCH 

Model: YS AP12-11 (R,G,Y), YS AP13-11 (R,G,Y)

Thông số:  Æ 30 - 250V 6A 1a1b
Màu sắc:  Red, Green, Yellow                
Xuất xứ: Yongsung /Hàn Quốc  

Test

Sản phẩm mới nhất