YS AK2,3-222,322

Liên hệ

Giá 296.000₫

ROTARY SWITCH  Model: YS AK2,3-222,322 Thông số: Ø25, Ø30 - 2단,3단 2A2B 250V 6A Xuất xứ: Yongsung /Hàn Quốc  

ROTARY SWITCH 

Model: YS AK2,3-222,322

Thông số: Ø25, Ø30 - 2단,3단 2A2B 250V 6A
Xuất xứ: Yongsung /Hàn Quốc  

Test

Sản phẩm mới nhất