Tụ điện 1.27.4AA2 MKP 5uf

Liên hệ

Giá 1.000₫

420V~ 30000h/CLASS A                470V~ 10000h/CLASS B, 5uf +5% Model: 1.27.4AA2 MKP 5uf Nhà sản xuất: Arcotronics Xuất xứ: Bulgaria

420V~ 30000h/CLASS A               
470V~ 10000h/CLASS B, 5uf +5%

Model: 1.27.4AA2 MKP 5uf

Nhà sản xuất: Arcotronics

Xuất xứ: Bulgaria

Test

Sản phẩm mới nhất