Tụ điện 1.27.4AA2 MKP 5uf

Còn hàng

Giá 1.000₫

420V~ 30000h/CLASS A                470V~ 10000h/CLASS B, 5uf +5% Model: 1.27.4AA2 MKP 5uf Nhà sản xuất: Arcotronics Xuất xứ: Bulgaria

420V~ 30000h/CLASS A               
470V~ 10000h/CLASS B, 5uf +5%

Model: 1.27.4AA2 MKP 5uf

Nhà sản xuất: Arcotronics

Xuất xứ: Bulgaria

Test

Sản phẩm mới nhất

Hết hàng
4.200.000₫
Sale

Giá cũ: 913.000₫

Giá khuyến mại 830.000₫

Sale

Giá cũ: 1.484.997₫

Giá khuyến mại 1.350.000₫

Sale

Giá cũ: 1.650.000₫

Giá khuyến mại 1.500.000₫

Sale

Giá cũ: 847.000₫

Giá khuyến mại 770.000₫

Sale

Giá cũ: 400.000₫

Giá khuyến mại 370.000₫

Sale

Giá cũ: 495.000₫

Giá khuyến mại 450.000₫

Sale

Giá cũ: 275.000₫

Giá khuyến mại 180.000₫

Sale

Giá cũ: 530.000₫

Giá khuyến mại 340.000₫

Sale

Giá cũ: 420.000₫

Giá khuyến mại 280.000₫

Sale

Giá cũ: 260.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫

Sale

Giá cũ: 360.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫