Transducer điện áp S3-VD-1-15A40

Liên hệ

Giá Liên hệ

Transducer điện áp S3-VD-1-15A40 Model: S3-VD-1-15A40 Transducer điện áp (S3-VD AC VOLTAGE TRANSDUCER): Model: S3-VD-1-15A40; Nhà sản xuất: TAIK ELECTRIC; INPUT: AC 0-150V 50HZ; Load: ≥500kὨ. OUTPUT: DC 4~20 mA; POWER: DC 220V; CLASS: ± 0.2% R.O Xuất xứ: Taiwan

Transducer điện áp S3-VD-1-15A40

Model: S3-VD-1-15A40

Transducer điện áp (S3-VD AC VOLTAGE TRANSDUCER): Model: S3-VD-1-15A40; Nhà sản xuất: TAIK ELECTRIC; INPUT: AC 0-150V 50HZ; Load: ≥500kὨ. OUTPUT: DC 4~20 mA; POWER: DC 220V; CLASS: ± 0.2% R.O

Xuất xứ: Taiwan

Test

Sản phẩm mới nhất