Van điện từ

Còn hàng

Giá 1.000₫

+ Type: Double solenoid valve + Thông số bộ chia khí     Áp suất: Pe  1....10 bar    Lưu lượng: 1200 l/min    Cổng kết nối: G1/4    Vật liệu: Aluminum    Nhiệt độ làm việc: -20…60 °C + Thông số cuộn từ    T4 -40<Ta<80 độ C    T6 -40<Ta<55 độ C    Điện áp: 230 VAC 40-60Hz 23mA 5.3VA  Bộ chia khí Ld.Nr 9933111 D-code B1176 Ld.Nr 2636247 + Cuộn từ Model: D 70731 Fellbach ld.Nr 4211 D-code B1363 4261 Nhà sản xuất: Nohken   

+ Type: Double solenoid valve
+ Thông số bộ chia khí 
   Áp suất: Pe  1....10 bar
   Lưu lượng: 1200 l/min
   Cổng kết nối: G1/4
   Vật liệu: Aluminum
   Nhiệt độ làm việc: -20…60 °C
+ Thông số cuộn từ
   T4 -40<Ta<80 độ C
   T6 -40<Ta<55 độ C
   Điện áp: 230 VAC 40-60Hz 23mA 5.3VA

 Bộ chia khí Ld.Nr 9933111 D-code B1176 Ld.Nr 2636247 + Cuộn từ

Model: D 70731 Fellbach ld.Nr 4211 D-code B1363 4261

Nhà sản xuất: Nohken 

 

Test

Sản phẩm mới nhất