Thiết bị báo tắc than SE171B PTB 05 ATEX 1029 /Finetek

Còn hàng

Giá 10.000₫

Thiết bị báo tắc than Model: SE171B PTB 05 ATEX 1029  Nhà sản xuất: Finetek 'EXPLOSION PROOF FLANGE TYPE Power source: 220VAC Contact capacity : SPDT, 3A/250Vac Rotary speed : 1 R.P.M. Insulation test voltage : AC 1500VH1minute Housing material : AL Alloy, ADC-12 PTB 05 ATEX 1029

Thiết bị báo tắc than

Model: SE171B PTB 05 ATEX 1029 

Nhà sản xuất: Finetek

'EXPLOSION PROOF FLANGE TYPE
Power source: 220VAC
Contact capacity : SPDT, 3A/250Vac
Rotary speed : 1 R.P.M.
Insulation test voltage : AC 1500VH1minute
Housing material : AL Alloy, ADC-12
PTB 05 ATEX 1029

Test

Sản phẩm mới nhất

Hết hàng
4.200.000₫
Sale

Giá cũ: 913.000₫

Giá khuyến mại 830.000₫

Sale

Giá cũ: 1.484.997₫

Giá khuyến mại 1.350.000₫

Sale

Giá cũ: 1.650.000₫

Giá khuyến mại 1.500.000₫

Sale

Giá cũ: 847.000₫

Giá khuyến mại 770.000₫

Sale

Giá cũ: 400.000₫

Giá khuyến mại 370.000₫

Sale

Giá cũ: 495.000₫

Giá khuyến mại 450.000₫

Sale

Giá cũ: 275.000₫

Giá khuyến mại 180.000₫

Sale

Giá cũ: 530.000₫

Giá khuyến mại 340.000₫

Sale

Giá cũ: 420.000₫

Giá khuyến mại 280.000₫

Sale

Giá cũ: 260.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫

Sale

Giá cũ: 360.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫