- Thi công lắp đặt cáp điện động lực cấp cho các tủ động lực

- Thi công lắp đặt điện chiếu sáng sân vườn bệnh viện ĐK Nghệ An