- Thi công hệ thống điện nặng, điện chiếu sáng tòa nhà, điện chiếu sáng sân vườn...

-Thi công hệ thống nước

-Thi công hệ thống chống sét, tiếp địa