Shoes cabin

Liên hệ

Giá 1.000₫

Shoes cabin Guốc dẫn hướng tiếp xúc với ray dẫn hướng với khe hở ray và ốc chốt lần lượt là Y= 6 mm và X= 1-2.5 mm Xuất xứ: Otis/Korea

Shoes cabin

Guốc dẫn hướng tiếp xúc với ray dẫn hướng với khe hở ray và ốc chốt lần lượt là Y= 6 mm và X= 1-2.5 mm
Xuất xứ: Otis/Korea

Test

Sản phẩm mới nhất