1. Giới thiệu PLC S7-400, sử dụng cho các ứng dụng lớn trong các nhà máy...

  0₫

  Giới thiệu PLC S7-400, sử dụng cho các ứng dụng lớn trong các nhà máy... S7-400 là thiết bị điều khiển logic khả trình tiếp sau...Xem thêm

 2. CPU 417-4H

  0₫

  CPU 417-4H Mã SP : 6ES7 417-4HL04-0AB0 -Bộ nhớ chương trình : 1400 KByte -Bộ nhớ dữ liệu : 1400 KByte -Bộ nhớ có thể mở rộng lên tới...Xem thêm

 3. CPU 417-4

  0₫

  CPU 417-4 Mã SP : 6ES7 417-4XL04-0AB0 -Bộ nhớ chương trình : 10 MByte -Bộ nhớ dữ liệu : 10 MByte -Bộ nhớ có thể mở rộng lên tới...Xem thêm

 4. CPU 416-2

  0₫

  CPU 416-2 Mã SP : 6ES7 416-2XK04-0AB0 -Bộ nhớ chương trình : 1400 KByte -Bộ nhớ dữ liệu : 1400 KByte -Bộ nhớ có thể mở rộng lên tới...Xem thêm

 5. CPU 412-2

  0₫

  CPU 412-2 Mã SP : 6ES7 412-2XG04-0AB0 -Bộ nhớ chương trình : 128 KByte -Bộ nhớ dữ liệu : 128 KByte -Bộ nhớ có thể mở rộng lên tới...Xem thêm

 6. CPU 412-1

  0₫

  CPU 412-1 Mã SP : 6ES7 412-1XF04-0AB0 -Bộ nhớ chương trình : 72 KByte -Bộ nhớ dữ liệu : 72 KByte -Bộ nhớ có thể mở rộng lên tới...Xem thêm

 7. Bộ điều khiển cam điện tử FM 452

  0₫

  Bộ điều khiển cam điện tử FM 452 Mã SP : 6ES7 452-1AH00-0AE0 -Ngõ vào/ra số : 11 DI/16 DO -Điều khiển cam điện tử Thông tin thêm về...Xem thêm