1. Giới thiệu PLC S7-300, sử dụng cho các ứng dụng vừa và lớn...

  0₫

  Giới thiệu PLC S7-300, sử dụng cho các ứng dụng vừa và lớn... - PLC S7-300 là thiết bị điều khiển...Xem thêm

 2. CPU 319-3 PN/DP

  0₫

  Mã Sản Phẩm : 6ES7 318-3EL00-0AB0 - Bộ nhớ : 1400KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ :...Xem thêm

 3. CPU 317T-2 DP

  0₫

  Mã Sản Phẩm : 6ES7 317-6TJ10-0AB0 - Ngõ vào/ra tương tự : 4 DI/8 DO - Bộ nhớ...Xem thêm

 4. CPU 317F-2 DP

  0₫

  Mã Sản Phẩm : 6ES7 317-6FF00-0AB0 - Bộ nhớ : 512KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ :...Xem thêm

 5. CPU 317-2 DP

  0₫

  Mã Sản Phẩm : 6ES7 317-2AJ10-0AB0 - Bộ nhớ : 512KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ :...Xem thêm

 6. CPU 315F-2 PN/DP

  0₫

  Mã Sản Phẩm : 6ES7 315-2FH10-0AB0 - Bộ nhớ : 192KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ :...Xem thêm

 7. CPU 315F-2 DP

  0₫

  CPU 315F-2 DP Mã Sản Phẩm : 6ES7 315-6FF01-0AB0 - Bộ nhớ : 192KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ...Xem thêm

 8. CPU 315T-2 DP

  0₫

  Mã Sản Phẩm : 6ES7 315-6TG10-0AB0 - Ngõ vào/ra tương tự : 4 DI/8 DO - Bộ nhớ...Xem thêm

 9. CPU 315-2 PN/DP

  0₫

  CPU 315-2 PN/DP Mã Sản Phẩm : 6ES7 315-2EG10-0AB0 - Bộ nhớ : 128KB RAM - Sử dụng thẻ nhớ...Xem thêm