1. Module vào ra kỹ thuật số

  0₫

  Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm: 6ES7223-1PH32-0XB0 Hãng sản xuất: ...Xem thêm

 2. Module vào ra kỹ thuật số

  0₫

  Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm: 6ES7223-1PL32-0XB0 Hãng sản xuất: ...Xem thêm

 3. Module vào ra kỹ thuật số

  0₫

  Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm: 6ES7223-1QH32-0XB0 Hãng sản xuất: ...Xem thêm

 4. Module đầu vào tương tự SM 1231

  0₫

  Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm: 6ES7231-5ND32-0XB0 Hãng sản xuất: ...Xem thêm

 5. Module vào ra tương tự SM 1234

  0₫

  Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm: 6ES7234-4HE32-0XB0 Hãng sản xuất: ...Xem thêm

 6. Module truyền thông CM 1241

  0₫

  Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm: 6ES7241-1AH32-0XB0 Hãng sản xuất: ...Xem thêm

 7. CPU 1214C-1BG40

  0₫

  Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm: 6ES7214-1BG40-0XB0 Hãng sản xuất: Siemens...Xem thêm

 8. CPU 1214C-1HG40

  0₫

  Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm: 6ES7214-1HG40-0XB0 Hãng sản xuất: Siemens...Xem thêm

 9. CPU 1215C

  0₫

  Thông tin sản phẩm Mã sản phẩm: 6ES7215-1BG40-0XB0 Hãng sản xuất: ...Xem thêm