Rơ le thời gian

Còn hàng

Giá 1.000₫

Finder Rơ le thời gian;Cài đặt 0,05s…100h, Loại 11 chân nguồn nuôi: 24….230VAC, 24…230VDC-88.02.0.230.0002 Finder  Nhà sản xuất: FINDER Xuất xứ: Italy

Finder Rơ le thời gian;Cài đặt 0,05s…100h, Loại 11 chân nguồn nuôi: 24….230VAC, 24…230VDC-88.02.0.230.0002 Finder

 Nhà sản xuất: FINDER

Xuất xứ: Italy

Test

Sản phẩm mới nhất