Rơ le khí bộ điều khiển van Part number: 38B5786X052 RE12152338

Liên hệ

Giá 1.000₫

Rơ le khí bộ điều khiển van Part number: 38B5786X052 RE12152338 Rơ le khí bộ điều khiển van Fisher DVC6010, Đặc tính:  Relay A Double-acting Nhà sản xuất: Fisher- Emerson Xuất xứ: China

Rơ le khí bộ điều khiển van

Part number: 38B5786X052 RE12152338

Rơ le khí bộ điều khiển van Fisher DVC6010, Đặc tính: 
Relay A Double-acting

Nhà sản xuất: Fisher- Emerson

Xuất xứ: China

Test

Sản phẩm mới nhất