Rơ le bảo vệ REA200N

Còn hàng

Giá 1.000₫

Rơ le bảo vệ REA200N Nguồn nuôi 85-265V 50/60HZ Cài đặt bảo vệ chạm đất:2-50% Cài đặt bảo vệ quá dòng:20-200%  Bộ nhân thời gian OC/EF IDMTL 0.03-2.0 (IEC,1.3) Dãi cài đặt thời gian:0.03-2.0sec Cắt nhanh:2-10 dòng điện cài đặt Dòng điện khởi động:100-115% dòng cài đặt 2 tiếp điểm đầu ra :240AC 5A,hiển thị OLED  Kích thước :96x96mm Mã hiệu REA200N /Munhean

Rơ le bảo vệ REA200N

Nguồn nuôi 85-265V 50/60HZ
Cài đặt bảo vệ chạm đất:2-50%
Cài đặt bảo vệ quá dòng:20-200% 
Bộ nhân thời gian OC/EF IDMTL 0.03-2.0 (IEC,1.3)
Dãi cài đặt thời gian:0.03-2.0sec
Cắt nhanh:2-10 dòng điện cài đặt
Dòng điện khởi động:100-115% dòng cài đặt
2 tiếp điểm đầu ra :240AC 5A,hiển thị OLED 
Kích thước :96x96mm
Mã hiệu REA200N /Munhean

Test

Sản phẩm mới nhất