Relay bảo vệ quá dòng và chạm đất MH REA200

Liên hệ

Giá 1.000₫

Nguồn nuôi: AC110/240V; tần số 50/60Hz; cài đặt lỗi chạm đất: 2-50%; cài đặt lỗi quá dòng: 20-200%; dải thời gian cài đặt lỗi chạm đất,quá dòng IDMT và DTL:0.09-3.0 và  0.039 - 1.3 giây tại 10 lần giá trị dòng cài đặt và 0.1-2 giây; cài đặt cắt nhanh 2-10 lần dòng điện cài đặt; Kích thước 96x96mm; Cân nặng 600g Model: MH REA200 Nhà sản xuất: Munhean Xuất xứ: Taiwan

Nguồn nuôi: AC110/240V; tần số 50/60Hz; cài đặt lỗi chạm đất: 2-50%; cài đặt lỗi quá dòng: 20-200%; dải thời gian cài đặt lỗi chạm đất,quá dòng IDMT và DTL:0.09-3.0 và  0.039 - 1.3 giây tại 10 lần giá trị dòng cài đặt và 0.1-2 giây; cài đặt cắt nhanh 2-10 lần dòng điện cài đặt; Kích thước 96x96mm; Cân nặng 600g

Model: MH REA200

Nhà sản xuất: Munhean

Xuất xứ: Taiwan

Test

Sản phẩm mới nhất