Quạt PCF27-3/400/50 Paradoxe

Liên hệ

Giá 10.000₫

Quạt PCF27-3/400/50 Paradoxe Công suất 0.373kW; 50Hz; 1420rpm; 3Ph, 380VAC, IP 55 Đường kính cánh quạt 27 inch Đường kính lồng quạt 31 inch Lỗ bắt quạt trên lống 23x23 inch Nhà sản xuất: Paradoxe

Quạt PCF27-3/400/50 Paradoxe

Công suất 0.373kW; 50Hz; 1420rpm; 3Ph, 380VAC, IP 55

Đường kính cánh quạt 27 inch

Đường kính lồng quạt 31 inch

Lỗ bắt quạt trên lống 23x23 inch

Nhà sản xuất: Paradoxe

Test

Sản phẩm mới nhất