Quạt PCF27-3/400/50 Paradoxe

Còn hàng

Giá 10.000₫

Quạt PCF27-3/400/50 Paradoxe Công suất 0.373kW; 50Hz; 1420rpm; 3Ph, 380VAC, IP 55 Đường kính cánh quạt 27 inch Đường kính lồng quạt 31 inch Lỗ bắt quạt trên lống 23x23 inch Nhà sản xuất: Paradoxe

Quạt PCF27-3/400/50 Paradoxe

Công suất 0.373kW; 50Hz; 1420rpm; 3Ph, 380VAC, IP 55

Đường kính cánh quạt 27 inch

Đường kính lồng quạt 31 inch

Lỗ bắt quạt trên lống 23x23 inch

Nhà sản xuất: Paradoxe

Test

Sản phẩm mới nhất

Hết hàng
4.200.000₫
Sale

Giá cũ: 913.000₫

Giá khuyến mại 830.000₫

Sale

Giá cũ: 1.484.997₫

Giá khuyến mại 1.350.000₫

Sale

Giá cũ: 1.650.000₫

Giá khuyến mại 1.500.000₫

Sale

Giá cũ: 847.000₫

Giá khuyến mại 770.000₫

Sale

Giá cũ: 400.000₫

Giá khuyến mại 370.000₫

Sale

Giá cũ: 495.000₫

Giá khuyến mại 450.000₫

Sale

Giá cũ: 275.000₫

Giá khuyến mại 180.000₫

Sale

Giá cũ: 530.000₫

Giá khuyến mại 340.000₫

Sale

Giá cũ: 420.000₫

Giá khuyến mại 280.000₫

Sale

Giá cũ: 260.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫

Sale

Giá cũ: 360.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫