Quạt NMB 4715HS-23T-B5A

Liên hệ

Giá Liên hệ

Quạt làm mát cánh tủ Model: NMB 4715HS-23T-B5A Quạt làm mát NMB 4715HS-23T-B5A 230VAC 1PHASE 18/15.5W

Quạt làm mát cánh tủ

Model: NMB 4715HS-23T-B5A

Quạt làm mát NMB 4715HS-23T-B5A 230VAC 1PHASE 18/15.5W

Test

Sản phẩm mới nhất