Quạt làm mát tủ điều khiển MU1238A-51B

Liên hệ

Giá 1.000₫

Quạt làm mát tủ điều khiển MU1238A-51B - Điện áp  220/230VAC;  50/60Hz - Dòng điện 220VAC/50Hz: 0.10A/ 230VAC/50Hz: 0.11A / 230VAC/60hz: 0.10A - Tốc độ 220/230VAC/50Hz: 2800rpm; 230VAC/60Hz: 3250rpm - Lưu lượng gió 220/ 230VAC/50Hz: 95.3CFM; 230VAC/60Hz: 106CFM - Noise 220/230VAC/50Hz: 43dBA; 230V/60Hz: 46dBA - Kích thước: WxHxD  (119 x 119 x 38 mm) Model: MU1238A-51B NSX: ORIX/Japan

Quạt làm mát tủ điều khiển MU1238A-51B

- Điện áp  220/230VAC;  50/60Hz
- Dòng điện 220VAC/50Hz: 0.10A/ 230VAC/50Hz: 0.11A / 230VAC/60hz: 0.10A
- Tốc độ 220/230VAC/50Hz: 2800rpm; 230VAC/60Hz: 3250rpm
- Lưu lượng gió 220/ 230VAC/50Hz: 95.3CFM; 230VAC/60Hz: 106CFM
- Noise 220/230VAC/50Hz: 43dBA; 230V/60Hz: 46dBA
- Kích thước: WxHxD  (119 x 119 x 38 mm)
Model: MU1238A-51B
NSX: ORIX/Japan

Test

Sản phẩm mới nhất