Phần tử lọc P/N: 25-64-50K

Liên hệ

Giá 1.000₫

- Hiệu suất làm việc: Better than 99.99 removal of 0.1 micron particles;  - Áp suất làm việc: Less 1.0KPa at 6 m/min in air at 25°C - Đường kính trong I.D. - 25.0mm ± 0.25mm - Đường kính ngoài: O.D. - 31.5mm ± 1.5mm - Chiều dài: Length - 64.0mm ± 0.25mm - Dải nhiệt độ làm việc: -50°C to +150°C maximum in air Mã hiệu: P/N: 25-64-50K Nhà sản xuất: Headline Filter  Xuất xứ: UK

- Hiệu suất làm việc: Better than 99.99 removal of 0.1 micron particles; 
- Áp suất làm việc: Less 1.0KPa at 6 m/min in air at 25°C
- Đường kính trong I.D. - 25.0mm ± 0.25mm
- Đường kính ngoài: O.D. - 31.5mm ± 1.5mm
- Chiều dài: Length - 64.0mm ± 0.25mm
- Dải nhiệt độ làm việc: -50°C to +150°C maximum in air
Mã hiệu: P/N: 25-64-50K

Nhà sản xuất: Headline Filter 

Xuất xứ: UK

Test

Sản phẩm mới nhất