Phần mềm hệ điều khiển

Liên hệ

Giá 1.000₫

Bao gồm: - Phần mềm MC Works64 5000 tag - Phần mềm tạo báo cáo tự động - Phần mềm tạo lịch sử lỗi  Mã hiệu: Bao gồm P/N:  - SW4DND-MCWDV-MZT5K  - SW4DND-MCRSV-MZT5  - SW4DND-MCHSD-MZT5K  Nhà sản xuất: Mitsubishi  Xuất xứ: Japan

Bao gồm:
- Phần mềm MC Works64 5000 tag
- Phần mềm tạo báo cáo tự động
- Phần mềm tạo lịch sử lỗi
 Mã hiệu: Bao gồm P/N: 
- SW4DND-MCWDV-MZT5K 
- SW4DND-MCRSV-MZT5 
- SW4DND-MCHSD-MZT5K 
Nhà sản xuất: Mitsubishi 

Xuất xứ: Japan

Test

Sản phẩm mới nhất