Phần mềm hệ điều khiển

Còn hàng

Giá 1.000₫

Bao gồm: - Phần mềm MC Works64 5000 tag - Phần mềm tạo báo cáo tự động - Phần mềm tạo lịch sử lỗi  Mã hiệu: Bao gồm P/N:  - SW4DND-MCWDV-MZT5K  - SW4DND-MCRSV-MZT5  - SW4DND-MCHSD-MZT5K  Nhà sản xuất: Mitsubishi  Xuất xứ: Japan

Bao gồm:
- Phần mềm MC Works64 5000 tag
- Phần mềm tạo báo cáo tự động
- Phần mềm tạo lịch sử lỗi
 Mã hiệu: Bao gồm P/N: 
- SW4DND-MCWDV-MZT5K 
- SW4DND-MCRSV-MZT5 
- SW4DND-MCHSD-MZT5K 
Nhà sản xuất: Mitsubishi 

Xuất xứ: Japan

Test

Sản phẩm mới nhất

Hết hàng
4.200.000₫
Sale

Giá cũ: 913.000₫

Giá khuyến mại 830.000₫

Sale

Giá cũ: 1.484.997₫

Giá khuyến mại 1.350.000₫

Sale

Giá cũ: 1.650.000₫

Giá khuyến mại 1.500.000₫

Sale

Giá cũ: 847.000₫

Giá khuyến mại 770.000₫

Sale

Giá cũ: 400.000₫

Giá khuyến mại 370.000₫

Sale

Giá cũ: 495.000₫

Giá khuyến mại 450.000₫

Sale

Giá cũ: 275.000₫

Giá khuyến mại 180.000₫

Sale

Giá cũ: 530.000₫

Giá khuyến mại 340.000₫

Sale

Giá cũ: 420.000₫

Giá khuyến mại 280.000₫

Sale

Giá cũ: 260.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫

Sale

Giá cũ: 360.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫