Part No: 64-825-0156

Liên hệ

Giá 1.000₫

Bo mạch chính; Part No: 64-825-0156/Flowserve; Thông số van Valve: + Model: MX-20-3 Oder No: 120555-003 Series A S/N: L946356 SHC-632 Nhà sản xuất: Flowserve

Bo mạch chính;

Part No: 64-825-0156/Flowserve;

Thông số van Valve: + Model: MX-20-3

Oder No: 120555-003 Series A

S/N: L946356 SHC-632

Nhà sản xuất: Flowserve

Test

Sản phẩm mới nhất