Ống nhựa PUN-H-16X2,5-BL

Liên hệ

Giá 10.000₫

Ống nhựa PUN-H-16X2,5-BL (PN: 197388) Ø ngoài: 16 mm bán kính uốn liên quan đến dòng chảy: 88 mm Ø trong: 11 mm Bán kính uốn tối thiểu: 38 mm Lưu ý áp dụng: TPE-U Ether dựa trên Đặc tính ống: thích hợp cho máng xích Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -0.095 MPa ... 0.6 MPa Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -0.95 bar ... 6 bar Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -13.775 psi ... 87 psi Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -0.095 MPa ... 1 MPa Áp suất vận hành phụ thuộc...

Ống nhựa PUN-H-16X2,5-BL (PN: 197388)

 • Ø ngoài: 16 mm
 • bán kính uốn liên quan đến dòng chảy: 88 mm
 • Ø trong: 11 mm
 • Bán kính uốn tối thiểu: 38 mm
 • Lưu ý áp dụng: TPE-U Ether dựa trên
 • Đặc tính ống: thích hợp cho máng xích
 • Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -0.095 MPa ... 0.6 MPa
 • Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -0.95 bar ... 6 bar
 • Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -13.775 psi ... 87 psi
 • Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -0.095 MPa ... 1 MPa
 • Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -0.95 bar ... 10 bar
 • Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -13.775 psi ... 145 psi

 

Test

Sản phẩm mới nhất