Module vào/ra số EM223

Còn hàng

Giá Liên hệ

Module vào/ra số EM223 Mã Sản Phẩm: -6ES7223-1BF22-0XA0: 4DI/4DO 24V -6ES7223-1BH22-0XA0: 8DI/8DO 24V -6ES7223-1BL22-0XA0: 16DI/16DO 24V -6ES7223-1HF22-0XA0: 4DI/4DO Relay -6ES7223-1PH22-0XA0: 8DI/8DO Relay -6ES7223-1PL22-0XA0: 16DI/16DO Relay

Module vào/ra số EM223
Mã Sản Phẩm:
-6ES7223-1BF22-0XA0: 4DI/4DO 24V
-6ES7223-1BH22-0XA0: 8DI/8DO 24V
-6ES7223-1BL22-0XA0: 16DI/16DO 24V
-6ES7223-1HF22-0XA0: 4DI/4DO Relay
-6ES7223-1PH22-0XA0: 8DI/8DO Relay
-6ES7223-1PL22-0XA0: 16DI/16DO Relay

Test

Sản phẩm mới nhất

Hết hàng
4.200.000₫
Sale

Giá cũ: 913.000₫

Giá khuyến mại 830.000₫

Sale

Giá cũ: 1.484.997₫

Giá khuyến mại 1.350.000₫

Sale

Giá cũ: 1.650.000₫

Giá khuyến mại 1.500.000₫

Sale

Giá cũ: 847.000₫

Giá khuyến mại 770.000₫

Sale

Giá cũ: 400.000₫

Giá khuyến mại 370.000₫

Sale

Giá cũ: 495.000₫

Giá khuyến mại 450.000₫

Sale

Giá cũ: 275.000₫

Giá khuyến mại 180.000₫

Sale

Giá cũ: 530.000₫

Giá khuyến mại 340.000₫

Sale

Giá cũ: 420.000₫

Giá khuyến mại 280.000₫

Sale

Giá cũ: 260.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫

Sale

Giá cũ: 360.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫