Module vào/ra số EM223

Liên hệ

Giá Liên hệ

Module vào/ra số EM223 Mã Sản Phẩm: -6ES7223-1BF22-0XA0: 4DI/4DO 24V -6ES7223-1BH22-0XA0: 8DI/8DO 24V -6ES7223-1BL22-0XA0: 16DI/16DO 24V -6ES7223-1HF22-0XA0: 4DI/4DO Relay -6ES7223-1PH22-0XA0: 8DI/8DO Relay -6ES7223-1PL22-0XA0: 16DI/16DO Relay

Module vào/ra số EM223
Mã Sản Phẩm:
-6ES7223-1BF22-0XA0: 4DI/4DO 24V
-6ES7223-1BH22-0XA0: 8DI/8DO 24V
-6ES7223-1BL22-0XA0: 16DI/16DO 24V
-6ES7223-1HF22-0XA0: 4DI/4DO Relay
-6ES7223-1PH22-0XA0: 8DI/8DO Relay
-6ES7223-1PL22-0XA0: 16DI/16DO Relay

Test

Sản phẩm mới nhất