Module truyền thông Profibus DP EM277

Còn hàng

Giá Liên hệ

Module truyền thông Profibus DP  EM277 Mã Sản Phẩm: 6ES7277-0AA22-0XA0 -Kết nối PLCS7-200 với mạng điều khiển công nghiệp Profibus DP như là một Slave. -Tốc độ truyền thông tối đa là 12Mbit/s

Module truyền thông Profibus DP  EM277

Mã Sản Phẩm: 6ES7277-0AA22-0XA0

-Kết nối PLCS7-200 với mạng điều khiển công nghiệp Profibus DP như là một Slave.

-Tốc độ truyền thông tối đa là 12Mbit/s

Test

Sản phẩm mới nhất