Module truyền thông mạng EM243-1IT

Liên hệ

Giá Liên hệ

Module truyền thông mạng EM243-1IT Mã Sản Phẩm: 6GK7243-1GX00-0XE0 Kết nối S7-200 với Ethernet công nghiệp, kết hợp với các chức năng Web, Email,

Module truyền thông mạng EM243-1IT
Mã Sản Phẩm: 6GK7243-1GX00-0XE0
Kết nối S7-200 với Ethernet công nghiệp, kết hợp với các chức năng Web, Email,

Test

Sản phẩm mới nhất