Module truyền thông mạng EM243-1

Còn hàng

Giá Liên hệ

Module truyền thông mạng EM243-1 Mã Sản Phẩm: 6GK7243-1EX00-0XE0 -Kết nối S7-200 với mạng Ethernet công nghiệp (10/100 Mbps, Haft/FullDuplex, RJ45, TCP/IP)

Module truyền thông mạng EM243-1
Mã Sản Phẩm: 6GK7243-1EX00-0XE0
-Kết nối S7-200 với mạng Ethernet công nghiệp (10/100 Mbps, Haft/FullDuplex, RJ45, TCP/IP)

Test

Sản phẩm mới nhất

Hết hàng
4.200.000₫
Sale

Giá cũ: 913.000₫

Giá khuyến mại 830.000₫

Sale

Giá cũ: 1.484.997₫

Giá khuyến mại 1.350.000₫

Sale

Giá cũ: 1.650.000₫

Giá khuyến mại 1.500.000₫

Sale

Giá cũ: 847.000₫

Giá khuyến mại 770.000₫

Sale

Giá cũ: 400.000₫

Giá khuyến mại 370.000₫

Sale

Giá cũ: 495.000₫

Giá khuyến mại 450.000₫

Sale

Giá cũ: 275.000₫

Giá khuyến mại 180.000₫

Sale

Giá cũ: 530.000₫

Giá khuyến mại 340.000₫

Sale

Giá cũ: 420.000₫

Giá khuyến mại 280.000₫

Sale

Giá cũ: 260.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫

Sale

Giá cũ: 360.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫