Module truyền thông mạng EM243-1

Liên hệ

Giá Liên hệ

Module truyền thông mạng EM243-1 Mã Sản Phẩm: 6GK7243-1EX00-0XE0 -Kết nối S7-200 với mạng Ethernet công nghiệp (10/100 Mbps, Haft/FullDuplex, RJ45, TCP/IP)

Module truyền thông mạng EM243-1
Mã Sản Phẩm: 6GK7243-1EX00-0XE0
-Kết nối S7-200 với mạng Ethernet công nghiệp (10/100 Mbps, Haft/FullDuplex, RJ45, TCP/IP)

Test

Sản phẩm mới nhất