Module nguồn NP1S-42

Liên hệ

Giá 1.000₫

Module nguồn/power module in TGR Kích thước Dx R x H (90 mm x 69,8 mm x 105 mm) Model: NP1S-42 Nhà sản xuất: Fuji Electric

Module nguồn/power module in TGR
Kích thước Dx R x H (90 mm x 69,8 mm x 105 mm)
Model: NP1S-42
Nhà sản xuất: Fuji Electric

Test

Sản phẩm mới nhất