Module điều khiển vị trí EM253

Liên hệ

Giá Liên hệ

Module điều khiển vị trí EM253 Mã Sản Phẩm: 6ES7253-1AA22-0XA0 -Thực hiện việc điều khiển vitrí(1axis). -Cho phép kết nối với động cơ bước và động cơ servo thông qua các bộ Drives. -Hổ trợ việc cài đặt thống số trên STEP7 Micro/WIN.

Module điều khiển vị trí EM253
Mã Sản Phẩm: 6ES7253-1AA22-0XA0
-Thực hiện việc điều khiển vitrí(1axis).
-Cho phép kết nối với động cơ bước và động cơ servo thông qua các bộ Drives.
-Hổ trợ việc cài đặt thống số trên STEP7 Micro/WIN.

Test

Sản phẩm mới nhất