Model 205

Liên hệ

Giá 1.000₫

Model 205 Thiết bị khớp nối xoay dẫn điện Mercotac được ứng dụng rất nhiều trong các máy móc được cấp điện, mà có sự chuyển động quay. Với sự bố trí cơ khí rất tinh vi, sử dụng thủy ngân dẫn điện để mang lại sự tiện lợi, ổn định cho máy móc hoạt động. Được ứng dụng nhiều trong các máy đóng gói, máy thực phẩm, vi sinh, bánh kẹo... Model 205 4 Amps High-speed model available (205-H) Low-torque/low-temp. models available (205-L) Available with stainless steel ball bearing (205-SS) Mercotac model 205 is ideal for two-wire applications, such as thermocouples, strain gages, eddy current test...

Model 205

Thiết bị khớp nối xoay dẫn điện Mercotac được ứng dụng rất nhiều trong các máy móc được cấp điện, mà có sự chuyển động quay. Với sự bố trí cơ khí rất tinh vi, sử dụng thủy ngân dẫn điện để mang lại sự tiện lợi, ổn định cho máy móc hoạt động. Được ứng dụng nhiều trong các máy đóng gói, máy thực phẩm, vi sinh, bánh kẹo...

Model 205
4 Amps

High-speed model available (205-H)
Low-torque/low-temp. models available (205-L)
Available with stainless steel ball bearing (205-SS)

Mercotac model 205 is ideal for two-wire applications, such as thermocouples, strain gages, eddy current test devices, and wind turbine blade sensors, due to its compact size, quality signal connection, low torque and low cost.

Model No.

Terminals

Voltage
AC/DC

Amp
Rating
@240VAC

Max.
Freq.
MHz

Contact
Resistance

Max.
RPM

Temp
Max. F (C) /
 Min. F (C)

Rotation
Torque (gm-cm)

Circuit
Separation

 

205

2

0-250

4

200

<1m

 

 

2000

140 (60) /45(7)

75

>25M

 

 

205-SS

2

0-250

4

200

<1m

 

 

2000

140 (60) /45(7)

75

>25M

 

 

205-L

2

0-250

4

200

<1m

 

 

1200

140 (60) /-20(-29)

20

>25M

 

 

205-LS

2

0-250

4

200

<1m

 

 

1200

140 (60) /-20(-29)

75

>25M

 

 

205-H

2

0-250

4

200

<1m

 

 

3600

140 (60) /45(7)

35

>25M

 

 

205-HS

2

0-250

4

200

<1m

 

 

3600

140 (60) /45(7)

35

>25M

 

 

"SS" designator indicates stainless steel ball bearing (recommended for wet or corrosive environments)
"L" designator indicates low torque / low temp.
"LS" designator indicates low temp. & stainless steel ball bearing
"H" designator indicates high RPM
"HS" designator indicates high RPM & stainless steel ball bearing

Test

Sản phẩm mới nhất