Mô đun giám sát tín hiệu tốc độ 3500/50M

Liên hệ

Giá 1.000₫

- Sử dụng giám sát tín hiệu tốc độ/ Speed Monitoring: Setpoint Alarming and Speed Band Alarming/ Zero Speed Notification/ Rotor Acceleration/ Reverse Rotation Notification for 3500 Rack Configuration Software - Input range: +10.0 VDC to -24.0 VDC - Input impedance: 20 k Ω (standard)/ 40 k Ω (TMR)/ 7.15 k Ω (Internal Barrier) - Power consumption: 5.8 watts - Transducer: Accepts 1 to 2 proximity transducer signals  Mã hiệu: Model: 3500/50M Nhà sản xuất: Bently Nevada Xuất xứ: USA

- Sử dụng giám sát tín hiệu tốc độ/ Speed Monitoring: Setpoint Alarming and Speed Band Alarming/ Zero Speed Notification/ Rotor Acceleration/ Reverse Rotation Notification for 3500 Rack Configuration Software
- Input range: +10.0 VDC to -24.0 VDC
- Input impedance: 20 k Ω (standard)/ 40 k Ω (TMR)/ 7.15 k Ω (Internal Barrier)
- Power consumption: 5.8 watts
- Transducer: Accepts 1 to 2 proximity
transducer signals
 Mã hiệu: Model: 3500/50M

Nhà sản xuất: Bently Nevada

Xuất xứ: USA

Test

Sản phẩm mới nhất