Mô-đun đầu vào kỹ thuật số Adam-4051

Liên hệ

Giá 10.000₫

Mô-đun đầu vào kỹ thuật số Adam-4051 ●Truyền thông RS485 ● 16 kênh đầu vào digital ● Đầu vào digital cho tiếp xúc khô (dry contact) hoặc tiếp xúc ướt (wet contact) ● Cấp điện áp đầu vào: 10 ~ 50V ● Bảo vệ quá điện áp: 70 Vdc ● Cách ly quang (Optic isolation) 2.500 VDC  Mã hiệu  Adam-4051/ Advantech

Mô-đun đầu vào kỹ thuật số Adam-4051

●Truyền thông RS485
● 16 kênh đầu vào digital
● Đầu vào digital cho tiếp xúc khô (dry contact) hoặc tiếp xúc ướt (wet contact)
● Cấp điện áp đầu vào: 10 ~ 50V
● Bảo vệ quá điện áp: 70 Vdc
● Cách ly quang (Optic isolation) 2.500 VDC 
Mã hiệu  Adam-4051/ Advantech

Test

Sản phẩm mới nhất