Mô đun đầu ra số FXDOM01

Liên hệ

Giá 10.000₫

Mô đun đầu ra số FXDOM01 - Mô đun đầu ra số - Số kênh: 8 kênh đầu ra - Cách ly: Opto-isolation Individual - Tiếp điểm: MOSFET N.O.PhotoMOS® Relay - Điện áp ra:  (1794-TB3) DC 120 V/AC 120 V 0.5 A/ (1794-TBN) DC 220 V/AC 230 V 0.5 A  - Giá trị dòng rò: Maximum 10 μA  - Giá trị điện trở đầu ra: Maximum 3.2 Ω - Chức năng tự chẩn đoán: Watchdog timer Power supply voltage low Bus time-out - Nguồn cấp: DC 24 V ±10% / Less than 40 mA DC 5 V / Less than 80 mA (FLEX BUS) - Kích thước: 75 mm (D) × 46...

Mô đun đầu ra số FXDOM01

- Mô đun đầu ra số
- Số kênh: 8 kênh đầu ra
- Cách ly: Opto-isolation Individual
- Tiếp điểm: MOSFET N.O.PhotoMOS® Relay
- Điện áp ra: 
(1794-TB3) DC 120 V/AC 120 V 0.5 A/
(1794-TBN) DC 220 V/AC 230 V 0.5 A 
- Giá trị dòng rò: Maximum 10 μA 
- Giá trị điện trở đầu ra: Maximum 3.2 Ω
- Chức năng tự chẩn đoán: Watchdog timer Power supply voltage low Bus time-out
- Nguồn cấp: DC 24 V ±10% / Less than 40 mA DC 5 V / Less than 80 mA (FLEX BUS)
- Kích thước: 75 mm (D) × 46 mm (H) × 94 mm (W) 
Mã hiệu: FXDOM01
Nhãn hiệu: Mitsubishi Power
Xuất xứ: Japan

Test

Sản phẩm mới nhất