1. ACB Schneider 4P Drawout 6300A 100kA

  0₫

  Máy cắt không khí ACB Schneider-4P Drawout/6300A/100kA Nhà sản xuất: Schneider Electric Mã sản phẩm:  NW63H14D2 Dòng điện định mức: 6300A Khả năng chịu dòng max trong 1 giây: (kA)100kA Điện áp làm...Xem thêm

 2. ACB Schneider 4P Drawout 1600A 50kA

  0₫

  Máy cắt không khí ACB Schneider-4P Drawout/1600A/50kA Nhà sản xuất: Schneider Electric Mã sản phẩm:  NT16H24D2 Dòng điện định mức: 1600A Khả năng chịu dòng max trong 1 giây: (kA)50kA Điện áp làm việc...Xem thêm

 3. ACB Schneider 4P Drawout 1250A 50kA

  0₫

  Máy cắt không khí ACB Schneider-4P Drawout/1250A/50kA Nhà sản xuất: Schneider Electric Mã sản phẩm:  NT12H24D2  Dòng điện định mức: 1250A Khả năng chịu dòng max trong 1 giây: (kA)50kA Điện áp làm...Xem thêm

 4. ACB Schneider 4P Drawout 1000A 50kA

  0₫

  Máy cắt không khí ACB Schneider-4P Drawout/1000A/50kA Nhà sản xuất: Schneider Electric Mã sản phẩm:  NT10H24D Dòng điện định mức: 1000A Khả năng chịu dòng max trong 1 giây: (kA)50kA Điện áp làm việc...Xem thêm

 5. ACB Schneider 4P Drawout 800A 50kA

  0₫

  Máy cắt không khí ACB Schneider-4P Drawout/800A/50kA Nhà sản xuất: Schneider Electric Mã sản phẩm:  NT08H24D2  Loại: Drowout Dòng điện định mức: 800A Khả năng chịu dòng max trong 1 giây: (kA)50kA Điện áp...Xem thêm

 6. ACB Schneider 4P Drawout 630A 50kA

  0₫

  Máy cắt không khí ACB Schneider-4P Drawout/630A/50kA Nhà sản xuất: Schneider Electric Mã sản phẩm:  NT06H24D2  Loại: Drowout Dòng điện định mức: 630A Khả năng chịu dòng max trong 1 giây: (kA)50kA Điện...Xem thêm

 7. ACB Schneider 4P Drawout 1600A 42kA

  0₫

  Máy cắt không khí ACB Schneider-4P Drawout/1600A/42kA Nhà sản xuất: Schneider Electric Mã sản phẩm:  NT16H14D2 Loại : Drawout Dòng điện định mức: 1000A Khả năng chịu dòng max trong 1 giây: (kA)42kA Điện...Xem thêm

 8. ACB Schneider 4P Drawout 1250A 42kA

  0₫

  Máy cắt không khí ACB Schneider-4P Drawout/1250A/42kA Nhà sản xuất: Schneider Electric Mã sản phẩm:  NT12H14D2 Loại : Drawout Dòng điện định mức: 1250A Khả năng chịu dòng max trong 1 giây: (kA)42kA Điện...Xem thêm

 9. ACB Schneider 4P Drawout 1000A 42kA

  0₫

  Máy cắt không khí ACB Schneider-4P Drawout/1000A/42kA Nhà sản xuất: Schneider Electric Mã sản phẩm:  NT10H14D2 Loại : Drawout Dòng điện định mức: 1000A Khả năng chịu dòng max trong 1 giây: (kA)42kA Điện...Xem thêm