Màn hình điều khiển VLB 20120

Liên hệ

Giá 10.000₫

Màn hình điều khiển VLB 20120 Màn hình điều khiển: Kích Thước 260mm x 160mm x 110mm Cấp bảo vệ: IP 65 (as per IEC 60 529), NEMA4-type Hiển thị: LCD-graphics display (100 mm x 75 mm) Kích thước ký tự: 3,5 mm or 9 mm Giao diện: Internal Disocont-Bus interface Bàn phím: Flexible membrane keyboard Nguồn cấp: 24Vdc or 110-230 VAC/50Hz/20W. Nhiệt độ môi trường :-20 tới 50 độ C."  Model: VLB 20120 NSX: Schenck process /Germany

Màn hình điều khiển VLB 20120

Màn hình điều khiển: Kích Thước 260mm x 160mm x 110mm
Cấp bảo vệ: IP 65 (as per IEC 60 529), NEMA4-type
Hiển thị: LCD-graphics display (100 mm x 75 mm)
Kích thước ký tự: 3,5 mm or 9 mm
Giao diện: Internal Disocont-Bus interface
Bàn phím: Flexible membrane keyboard
Nguồn cấp: 24Vdc or 110-230 VAC/50Hz/20W.
Nhiệt độ môi trường :-20 tới 50 độ C." 
Model: VLB 20120
NSX: Schenck process /Germany

Test

Sản phẩm mới nhất