Màn hình cảm ứng HMI GP-2501T

Còn hàng

Giá 1.000₫

Màn hình cảm ứng, 640 x 480 pixels;256 colors (no blink), 64 colors (3-speed blink); 2 MB FLASH FEPROM; RS-232C/RS-422 configurable, 25 pin D-sub, Data Transmission Speed: 2400 to 115.2 kbps  Mã hiệu: GP-2501T Nhà sản xuất: Pro-face

Màn hình cảm ứng, 640 x 480 pixels;256 colors (no blink), 64 colors (3-speed blink); 2 MB FLASH FEPROM; RS-232C/RS-422 configurable, 25 pin D-sub, Data Transmission Speed: 2400 to 115.2 kbps 
Mã hiệu: GP-2501T

Nhà sản xuất: Pro-face

Test

Sản phẩm mới nhất