Gương phản xạ E39-R1 hãng Omron

Liên hệ

Giá 1.000₫

Gương phản xạ E39-R1  Loại  Phản xạ   Sử dụng với  E3S-R  Kích thước  59,9x40,3x7,5mm  Trọng lượng  14,1 gam  Hãng sản xuất  Omron

Gương phản xạ E39-R1 

Loại  Phản xạ 
 Sử dụng với  E3S-R
 Kích thước  59,9x40,3x7,5mm
 Trọng lượng  14,1 gam
 Hãng sản xuất  Omron

Test

Sản phẩm mới nhất