Encoder MH 100-40-1024B03

Liên hệ

Giá 1.000₫

Encoder MH 100-40-1024B03 OTIS elevator Ratory encoder MH 100-40-1024B03 N0.11-09-271  Model: MH 100-40-1024B03 Xuất xứ: Otis/Korea

Encoder MH 100-40-1024B03

OTIS elevator
Ratory encoder
MH 100-40-1024B03
N0.11-09-271 
Model: MH 100-40-1024B03
Xuất xứ: Otis/Korea

Test

Sản phẩm mới nhất