Encoder Autonics E40S6-1024-3-T-24

Hết hàng: Hết hàng

Encoder Autonics Model: E40S6-1024-3-T-24 Trục: 6mm, 1024P/R Nguồn cấp: 12-24VDC Ngõ ra: A,B,Z,  Totem Pole

Encoder Autonics

Model: E40S6-1024-3-T-24

Trục: 6mm, 1024P/R

Nguồn cấp: 12-24VDC

Ngõ ra: A,B,Z, 

Totem Pole

Test

Sản phẩm mới nhất