Encoder Autonics E40S6-1024-3-T-24

Hết hàng: Hết hàng

Encoder Autonics Model: E40S6-1024-3-T-24 Trục: 6mm, 1024P/R Nguồn cấp: 12-24VDC Ngõ ra: A,B,Z,  Totem Pole

Encoder Autonics

Model: E40S6-1024-3-T-24

Trục: 6mm, 1024P/R

Nguồn cấp: 12-24VDC

Ngõ ra: A,B,Z, 

Totem Pole

Test

Sản phẩm mới nhất

Hết hàng
4.200.000₫
Sale

Giá cũ: 913.000₫

Giá khuyến mại 830.000₫

Sale

Giá cũ: 1.484.997₫

Giá khuyến mại 1.350.000₫

Sale

Giá cũ: 1.650.000₫

Giá khuyến mại 1.500.000₫

Sale

Giá cũ: 847.000₫

Giá khuyến mại 770.000₫

Sale

Giá cũ: 400.000₫

Giá khuyến mại 370.000₫

Sale

Giá cũ: 495.000₫

Giá khuyến mại 450.000₫

Sale

Giá cũ: 275.000₫

Giá khuyến mại 180.000₫

Sale

Giá cũ: 530.000₫

Giá khuyến mại 340.000₫

Sale

Giá cũ: 420.000₫

Giá khuyến mại 280.000₫

Sale

Giá cũ: 260.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫

Sale

Giá cũ: 360.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫