Đui bóng đèn loại vặn

Liên hệ

Giá Liên hệ

Đui bóng đèn loại vặn Bằng sứ, chịu được xung điện áp đến 5000v, đui đèn E40

Đui bóng đèn loại vặn

Bằng sứ, chịu được xung điện áp đến 5000v, đui đèn E40

Test

Sản phẩm mới nhất