Động cơ rung, gõ Kiểu YS7124

Liên hệ

Giá Liên hệ

Động cơ rung gõ: Kiểu YS7124; P: 0.37kW; U: 400V; I: 1.14A; n: 1400v/phút; tổ đấu dây Y; IP55 Xuất xứ: China

Động cơ rung gõ: Kiểu YS7124;

P: 0.37kW;

U: 400V;

I: 1.14A;

n: 1400v/phút;

tổ đấu dây Y;

IP55

Xuất xứ: China

Test

Sản phẩm mới nhất