Đồng hồ vạn năng Fluke 87V

Liên hệ

Giá 1.000₫

Đồng hồ vạn năng Fluke 87V + DCV : 1000V / ±(0.05%+1)/10 µV   + ACV : 1000V / ±(0.7%+2)/0.1 mV    + DCA : 10A /±(0.2%+2)/ 0.01 µA     + ACA : 10A /±(1.0%+2)/    0.1 µA + Ω : 50 MΩ / ±(0.2%+1)/0.1Ω + C : 9,999 µF / ±(1%+2)/0.01 nF + F : 200 kHz /±(0.005%+1)/0.01 Hz + Duty Cycle : 99.9% / ±0.2% / 0.1%  + Nhiệt độ : -200.0°C - 1090°C + Tính dẫn điện : 60nS / ±(1.0%+10)/ 0.01nS    Kiểm tra diode, liên tục Kích thước:  201 x 98 x 52 mm; Khối lượng:  355 g Màn hình Hiện thị số Phụ kiện bao gồm :...

Đồng hồ vạn năng Fluke 87V

+ DCV : 1000V / ±(0.05%+1)/10 µV  
+ ACV : 1000V / ±(0.7%+2)/0.1 mV   
+ DCA : 10A /±(0.2%+2)/ 0.01 µA    
+ ACA : 10A /±(1.0%+2)/    0.1 µA
+ Ω : 50 MΩ / ±(0.2%+1)/0.1Ω
+ C : 9,999 µF / ±(1%+2)/0.01 nF
+ F : 200 kHz /±(0.005%+1)/0.01 Hz
+ Duty Cycle : 99.9% / ±0.2% / 0.1% 
+ Nhiệt độ : -200.0°C - 1090°C
+ Tính dẫn điện : 60nS / ±(1.0%+10)/ 0.01nS   
Kiểm tra diode, liên tục
Kích thước:  201 x 98 x 52 mm; Khối lượng:  355 g
Màn hình Hiện thị số
Phụ kiện bao gồm : Que đo, đầu chíp, Pin 9V, Hướng dẫn sử dụng
Mã hiệu: Fluke 87V
Hãng: Fluke/USA

Test

Sản phẩm mới nhất