Cầu đấu UK5N - 3004362

Liên hệ

Giá 1.000₫

Loại cầu đấu: loại vặn vít có 2 đầu đấu nối, 1 tầng kết nối dây Tiết điện dây: dành cho dây từ 0,2 đến 6mm2 Tiết diện dây đấu nối danh định: 4mm2 Áp danh định: 800V Dòng danh định 32A Dòng chịu lớn nhất: 41A với dây dẫn 6mm2 Vỏ ngoài: bằng nhựa, màu xám, bền, dẻo và cháy chậm Kích thước: rộng 6.2mm Gắn được trên DIN rail: NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32 Mã hiệu: UK5N - 3004362 Nhà sản xuất: Phoenix Contact

Loại cầu đấu: loại vặn vít có 2 đầu đấu nối, 1 tầng kết nối dây
Tiết điện dây: dành cho dây từ 0,2 đến 6mm2
Tiết diện dây đấu nối danh định: 4mm2
Áp danh định: 800V
Dòng danh định 32A
Dòng chịu lớn nhất: 41A với dây dẫn 6mm2
Vỏ ngoài: bằng nhựa, màu xám, bền, dẻo và cháy chậm
Kích thước: rộng 6.2mm
Gắn được trên DIN rail: NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32

Mã hiệu: UK5N - 3004362

Nhà sản xuất: Phoenix Contact

Test

Sản phẩm mới nhất