Điện trở sấy 600W-300Ώ

Liên hệ

Giá Liên hệ

Điện trở bảo vệ cao áp phía đầu ra MBT trường lọc bụi (600W-300Ώ) Xuất xứ: China

Điện trở bảo vệ cao áp phía đầu ra MBT trường lọc bụi (600W-300Ώ)

Xuất xứ: China

Test

Sản phẩm mới nhất