Nút ấn có đèn YS NPBL2

Liên hệ

Giá 223.000₫

ILLUMINATED PUSH BUTTON SWITCH LED TYPE  YS NPBL2-AL11R, YS NPBL2-AL22R, YS NPBL2-AL11N, YS NPBL2-AL22N, YS NPBL2-AL11W, YS NPBL2-AL22W, YS NPBL2-DL02R, YS NPBL2-DL48R, YS NPBL2-DL11R,  YS NPBL2-DL24N, YS NPBL2-DL11N, YS NPBL2-DL24W, YS NPBL2-DL11W, YS NPBL2-DL22R, YS NPBL2-DL22N, YS NPBL2-DL22W Thông số:  AC110V /AC220V;  LED ILLUMINATED  Phi:  Ø25 Màu: Red, White, Yellow, orange, green, navy Hãng sản xuất: Yongsung   Xuất xứ: Hàn Quốc   Đặc điểm chung của Nút ấn có đèn YONGSUNG YS NPBL series

ILLUMINATED PUSH BUTTON SWITCH LED TYPE 

YS NPBL2-AL11R, YS NPBL2-AL22R, YS NPBL2-AL11N, YS NPBL2-AL22N, YS NPBL2-AL11W, YS NPBL2-AL22W, YS NPBL2-DL02R, YS NPBL2-DL48R, YS NPBL2-DL11R,  YS NPBL2-DL24N, YS NPBL2-DL11N, YS NPBL2-DL24W, YS NPBL2-DL11W, YS NPBL2-DL22R, YS NPBL2-DL22N, YS NPBL2-DL22W

Thông số:  AC110V /AC220V;  LED ILLUMINATED 
Phi:  Ø25
Màu: Red, White, Yellow, orange, green, navy
Hãng sản xuất: Yongsung  
Xuất xứ: Hàn Quốc  

Đặc điểm chung của Nút ấn có đèn YONGSUNG YS NPBL series

Test

Sản phẩm mới nhất