Đầu nối ren khí QS-1/4-8

Liên hệ

Giá 10.000₫

Đầu nối ren khí QS-1/4-8 (PN: 153005) Chiều rộng định mức: 7 mm Thiết kế: dạng thẳng Cấu trúc xây dựng: Nguyên tắc đẩy-kéo Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -0.095 MPa ... 0.6 MPa Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -0.95 bar ... 6 bar Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -13.775 psi ... 87 psi Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -0.095 MPa ... 1.4 MPa Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -0.95 bar ... 14 bar Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -13.775 psi ......

Đầu nối ren khí QS-1/4-8 (PN: 153005)

  • Chiều rộng định mức: 7 mm
  • Thiết kế: dạng thẳng
  • Cấu trúc xây dựng: Nguyên tắc đẩy-kéo
  • Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -0.095 MPa ... 0.6 MPa
  • Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -0.95 bar ... 6 bar
  • Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -13.775 psi ... 87 psi
  • Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -0.095 MPa ... 1.4 MPa
  • Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -0.95 bar ... 14 bar
  • Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -13.775 psi ... 203 psi

 

Test

Sản phẩm mới nhất