Đầu nối khí QS-6, QS-8

Liên hệ

Giá 1.000₫

Đầu nối khí QS-6 (PN:153032) Đầu nối khí QS-8 (PN:153033) Chiều rộng định mức: 4.3 mm Vị trí lắp đặt: bất kì Thiết kế: dạng thẳng Cấu trúc xây dựng: Nguyên tắc đẩy-kéo Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -0.095 MPa ... 0.6 MPa Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -0.95 bar ... 6 bar Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -13.775 psi ... 87 psi Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -0.095 MPa ... 1.4 MPa Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -0.95 bar ... 14 bar Áp suất vận hành phụ...

Đầu nối khí QS-6 (PN:153032)

Đầu nối khí QS-8 (PN:153033)

  • Chiều rộng định mức: 4.3 mm
  • Vị trí lắp đặt: bất kì
  • Thiết kế: dạng thẳng
  • Cấu trúc xây dựng: Nguyên tắc đẩy-kéo
  • Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -0.095 MPa ... 0.6 MPa
  • Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -0.95 bar ... 6 bar
  • Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh: -13.775 psi ... 87 psi
  • Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -0.095 MPa ... 1.4 MPa
  • Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -0.95 bar ... 14 bar
  • Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ: -13.775 psi ... 203 psi
  • Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển: Có thể hoạt động bằng dầu
  • Lớp chống ăn mòn KBK: 1 - ứng suất ăn mòn thấp
  • Tuân thủ LABS: VDMA24364-B1/B2-L
  • Loại phòng sạch: Loại 4 theo ISO 14644-1
  • Nhiệt độ môi trường xung quanh: -10 °C ... 80 °C
  • trọng lượng sản phẩm: 6.5 g
  • Cổng nối khí nén 1: đối với ống mềm Ø ngoài 6 mm
  • Cổng nối khí nén 2: đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
  • Màu vòng nhả: màu xanh dương
  • Ghi chú vật liệu: Tuân thủ RoHS
  • Vật liệu vỏ: PBT
  • Vật liệu vòng nhả: POM
  • Vật liệu vòng đệm kín ống mềm: NBR
  • Đoạn kẹp ống vật liệu: thép không gỉ hợp kim cao

  Test

  Sản phẩm mới nhất